ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», αρχικού προϋπολογισμού €15.000.000, βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων μηχανισμών για την αυτόνομη, πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία, καθώς και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Προβλέπεται η τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι, χώροι σκίασης και προστασίας των λουόμενων, καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης για ΑμΕΑ, προκειμένου να δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι τουριστικοί προσβάσιμοι θαλάσσιοι προορισμοί.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, όπως ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, άτομα με προσωρινούς τραυματισμούς, καθώς και η προβολή της Ελλάδας ως προσβάσιμου θαλάσσιου τουριστικού προορισμού.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Οι προσβάσιμες παραλίες διαθέτουν εξοπλισμό και υποδομές (όπως ράμπες, διαδρόμους, αποδυτήρια κ.ά.) που επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία και
σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, να απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς περιορισμούς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία, αλλά και σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην παραλία, με οικογένεια και φίλους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής όλων.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Άτομα με αναπηρίες και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες, όπως το κολύμπι που συμβάλει στη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι προσβάσιμες παραλίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες με αναπηρίες, καθώς και επισκέπτες με περιορισμένη κινητικότητα, όπως άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυες γυναίκες, αλλά και άτομα με προσωρινούς τραυματισμούς.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σήμερα, πάνω από 250 παραλίες σε όλη την Ελλάδα, γίνονται προσβάσιμες για όλους! Ας προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε το δικαίωμα της έμφυτης αξιοπρέπειας στις ζωές όλων. Ας δώσουμε τον σεβασμό και την αξία που αρμόζει στον κάθε έναν. Γιατί η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην θάλασσα είναι ανθρώπινο δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολιτισμένου τόπου.

el_GR
Skip to content